Beateberg Hunddagis

För hundens bästa

I natursköna Kviberg, strax utanför centrala Göteborg, driver vi ett hunddagis som riktar sig till tikar av utvalda raser. Hos oss får hundarna vistas i en hemlik miljö som både är trygg och stimulerande. Utöver flera promenader om dagen har hundarna även tillgång till vår rymliga rastgård.

 

Vi är ett socialt arbetskooperativ som erbjuder platser i daglig verksamhet enligt LSS, samt arbetsträning/sysselsättning för personer med någon form av arbetshinder. Beatebergs Hunddagis är en ekonomisk förening, vilket innebär att det är kooperativets medlemmar som äger och driver företaget.

 

Till hjälp finns en föreståndare och två handledare, som på ett pedagogiskt sätt stödjer både den enskilde och gruppen i sin utveckling.

 

Beateberg är en arbetsplats där man kan arbeta i sin egen takt, alla gör så gott de kan efter sina förutsättningar och får arbeta med meningsfulla arbetsuppgifter som gör att man känner sig behövd. Vårt och hundarnas välmående går före vinstintresset.

 

Vi arbetar tillsammans efter vår egen förmåga med det vi är intresserade av; hundverksamheten, ekonomi och administration, kontors- och dataarbete, föreningsarbete, städning samt matlagning. Trädgård är en relativt ny del i verksamheten och under uppbyggnad, så inom detta område finns stora möjligheter för den intresserade att välja inriktning.

 

I hundverksamheten sysslar vi exempelvis med promenader, social träning, aktivering och övrig omvårdnad av hundarna. Vi ägnar oss också åt att planera verksamheten, ha regelbundna möten, se till att det är rent och fint för både hundar och människor, göra studiebesök och utflykter, träffa andra hunddagis och kooperativ, samt ägnar oss åt vårt interna café för hundägarna.

 

Hopp om jobb är namnet på vårt projekt där vi nu öppnar vår arbetsplats för unga människor med LSS-beslut, som vill vara med i en arbetsförberedande verksamhet med korttidsplaceringar. Vi vänder oss till den som vill ta steget från daglig verksamhet till en arbetsverksamhet inom den sociala ekonomin. På Beateberg kan man arbetspröva inom trädgård, administration/ekonomi, matlagning/bakning och i hundverksamheten. Individen följer ett strukturerat program och får en arbetscoach som är med och ger stöttning i alla skeden. Efter nio månader på Beateberg matchas personen mot en arbetsverksamhet. Det personliga stödet från oss på Beateberg fortsätter under första tiden på den nya arbetsplatsen.

Vi vill utveckla samarbetet mellan offentlig sektor och social ekonomi.

 

PDF:er

Hopp om jobb 1

Hopp om jobb 2

 

 

Kontakta oss gärna för mer information!

 

 

 

Adress: Beatebergs Hunddagis Ekonomisk förening

Fänriksgatan 20

415 04  Göteborg

 

Tel: 031-48 10 00

e-mail: beatebergshunddagis@gmail.com

Hemsida: www.beatebergshunddagis.com