GF Sak är en stödorganisation för 12 sociala arbetskooperativ och arbetesintegrerande sociala företag. Alla medlemskooperativ i GF Sak är självständiga företag och medarbetarna driver själva sina verksamheter.

 

Vi ger våra medlemmar råd och stöd i verksamhetsutveckling, handledning, kompetensutveckling, juridik & ekonomi. Vi ser till att såväl företag som människorna i vår organisation utvecklas.

 

Vi är aktiva som samhällspåverkare och för ut idén om de sociala arbetskooperativen och deras möjligheter att ge människor som står långt från arbetsmarknaden ett arbete och möjligheten att själv styra över sin tillvaro & vara delaktiga i samhället.

 

NYHETER

 

2018-11-19
 

Här får ni höra vad Anneli & Monica från Via Nova tycker om det ledarskapsprogram de deltar i.  ASF akademin 

 

 

2018-11-05

 
GFSak är medlemmar i Social Trade som säljer produkter och tjänster från de sociala företagen i Göteborg. Läs mer om Social Trade här.

 

 

 

 

2018-11-01

 

Vill du veta mer om hur sociala företag bidrar till nytta i samhället. Kika på tillväxtverkets nya film  här