Vår organisation består av 12 sociala arbetskooperativ och arbetsintegrerande sociala företag, som alla är medlemmar i GF Sak. Tillsammans är vi cirka 110 medarbetare. GF Sak är arbetsgivare åt de handledare som stöttar kooperativen. Handledarna fungerar som stöd i såväl sociala frågor som i utveckling och drift av affärsverksamheten. Vi har ett administrativt- och ekonomiskt kansli som bistår kooperativen i övergripande frågor.

 

GF Saks samordnare har som uppgift att arbeta som sammanhållande länk inom organisationen, att vara ansiktet utåt samt arbeta med strategisk utveckling för hela organisationen, såväl internt som externt. Samordnaren arbetar på direkt uppdrag av styrelsen.

 

NYHETER

 

2019-06-24
Vi söker en medarbetare till GFSak. Är det du? Läs mer här

 

2019-05-06
Söker du en plats för att arbetsträna eller praktisera? Flera av våra kooperativ tar nu emot just dig. Hör av dig till Anna Arvidsson får mer information!
 

2018-12-01
Här får ni höra vad Anneli & Monica från Via Nova tycker om det ledarskapsprogram de deltar i.  ASF akademin utbildar de arbetsintegrerande sociala företagen!

 

2018-11-01

 Vill du veta mer om hur sociala företag bidrar till nytta i samhället. Kika på tillväxtverkets nya film  här