Vi tror på alla människors lika värde, möjlighet & förmåga att utvecklas. Vår organisation genomsyras av delaktighet, egenmakt och en vilja att göra nytta för det samhälle vi alla delar.

 

Alla medarbetare arbetar 100% utifrån sin förmåga och vi tar stor hänsyn till att människor har varierande förutsättningar och möjlighet att prestera i olika skeden av livet.

 

GF Sak ansluter sig till de kooperativa principerna, självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa & solidaritet.

 

 

NYHETER

 

2018-11-19
 

Här får ni höra vad Anneli & Monica från Via Nova tycker om det ledarskapsprogram de deltar i.  ASF akademin 

 

 

2018-11-05

 
GFSak är medlemmar i Social Trade som säljer produkter och tjänster från de sociala företagen i Göteborg. Läs mer om Social Trade här.

 

 

 

 

2018-11-01

 

Vill du veta mer om hur sociala företag bidrar till nytta i samhället. Kika på tillväxtverkets nya film  här