Våra Företag

De arbetsintegrerande sociala arbetskooperativ som är medlemmar i GF Sak erbjuder arbete åt människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Det kan bero på att man har olika behov, en längre tids sjukskrivning mm.

 

Våra kooperativ medverkar till att människor får möjlighet att vara en del av samhället och delta i olika affärsverksamheter. Det kan gälla att producera varor eller tjänster, att komma ifrån en långvarig arbetslöshet eller sjukperiod in i ett meningsfullt sammanhang. Att bli en del av samhället är viktigt för alla individer.

 

Genom medlemskap i ett arbetskooperativ och samarbete  mellan dessa så kan människor som arbetstränar få arbetslivserfarenhet.

 

Är du intresserad av att arbeta i ett kooperativ, så finns GF Saks kooperativ listade här på denna hemsida.